نمایشگاه بین المللی هفته سبز

اینک علیرغم همه تلاش های ملی و بین المللی صورت می گیرد. زمین دارای ظرفیت های مشخص و معلومی است که در سال های گذشته یا در اثر آگاهی کمتر و یا کسب سود بیشتر درمعرض خطر جدی قرار گرفته است. خطر آلودگی های محیط زیستی، بحران و کمبود آب آشامیدنی، آسیب های جدی در حیات وحش، بیابان زائی، جنگل زدائی و هجوم بی رویه به شهرهای بزرگ بخشی از دغدغه های جدی جامعه بشری است. انباشت مشکلات محیط زیستی باعث گردیده است که زندگی با فراز و نشیب های فراوان روبرو گردد. برای چاره جویی باید تمامی مراکز مرتبط را آگاه ساخت باید جامعه بشری با همت خود از پیشرفت تخریب بیشتر جلوگیری نمایند و با هدف و برنامه منسجم زمینه را برای خود و آیندگان سالم تر نگه دارند. ما براساس وظیفه خود به منظور اطلاع رسانی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری های بیشتر با برپایی همایش ها و نمایشگاه های مرتبط در تلاش هستیم که بتوانیم در حد توان خود ادای دین نماییم. برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی هفته سبز که از ۷ الی ۱۱ دی ماه ۱۳۹۵ در جزیره زیبای کیش برگزار خواهد شد بخشی از این وظایف ما است. امیدواریم با استمرار این نوع حرکت ها توان ملی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حفاظت از محیط زیست و زندگی سبز در جهان معرفی شویم.