غرفه سازی

غرفه سازی به مفهموم یک سخت افزار بعد از سالن نمایشگاهی از مهمترین بخش های نمایشگاه می باشد.برای مدیریت و اجرای بهینه آن باید به اصول و ضوابط مهندسی ،فنی و معماری، ایده پردازی، خلاقیت،طراحی، مدیریت و اجرای ان اقدام نمود.