اهداف نمایشگاه و زمینه های مشارکت

مقدمه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در راستای پیش برد اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی، دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی خدمات را از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران بـرگـزار مینماید. نقش و جایگاه بخش خدمات در حوزه صادرات غیرنفتی در دهههای اخیر از اهمیت ویژهای در صادرات کشورها برخوردار میباشد. با توجه به تجارب ارزنده سال‌های اخیر و توانمندیهای صادراتی ایران در بخش‌های مختلف خدماتی از جمله فنی و مهندسی، تجاری، رایانهای، تحقیقات و توسعه، انرژی، سازه و ساختمان‌سازی، لیزینگ، ارتباطات، آموزشی، محیط زیست، مالی و پولی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، جهانگردی، ورزشی و فرهنگی،
حمل و نقل و سـایر مـوارد از یـک سـو و ضرورت بـرقراری ارتباط پـایدار بین بخش‌های مختلف خدماتی،
لزوم برگزاری چنین نمایشگاهی با هدف تجمیع و معرفی شرکت‌ها، مؤسسه‌ها، نهادها و کلیه دستاندرکاران خدمات صادراتی در یک محل را ایجاب مینماید.
امید است با حضور و مشارکت فعال عاملین اقتصادی کشور در این نمایشگاه زمینه معرفی و شناساندن بیش از پیش این بخش از اقتصاد کشور فراهم گردد.
علاقمندان میتوانند جهت بازدید و یا مشارکت در این نمایشگاه با تکمیل فرم مشارکت نسبت به ثبت‌نام خود و یا شرکت مربوطه اقدام نمایند.

اهداف نمایشگاه
• افزایش و ارتقاء حجم صادرات غیرنفتی با افزایش سهم بخش خدمات.
• تشویق بخش خصوصی به توسعه فعالیت در این بخش و ایجاد فضای جدید.
• شناخت مشکلات و موانع توسعه پیش روی این بخش و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح و مسئولین
• ذیربط.
• ارائه تصویر مناسبی از بخش خدمات و توانمندی‌های صادراتی آن به شرکت‌ها و مؤسسه‌ها در داخل و
• خارج از کشور.
• ایجاد هم‌افزائی با فراهم آوردن زمینه‌های همکاری بین بخش‌های مختلف.

گروه‌های هدف مشارکت‌کننده در نمایشگاه
• صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
• ارائه‌دهندگان خدمات بازرگانی، صنعتی و معدنی
• صادرکنندگان خدمات ساختمانی، مسکن و شهرسازی
• ارائه‌دهندگان خدمات در بخش‌های ارتباطات و شبکه‌های رایانه‌ای، تحقیق و توسعه
• موسسههای آموزشی و پژوهشی
• خدمات محیط زیست
• موسسه‌های خدمات مالی، پولی و بیمهای
• سازمان‌های اجتماعی، درمانی و بهداشتی
• خدمات جهانگردی
• خدمات ورزشی، فرهنگی و تفریحی
• خدمات حمل و نقل
• خدمات پخش و توزیع

گروه‌های هدف بازدیدکننده از این نمایشگاه
کلیه مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و دولتی، سازمانها، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و دیگر مراجع بهره گیرنده خدمات از گروه‌های هدف بازدیدکننده از این نمایشگاه میتوانند باشند.

فعالیت‌های جنبی نمایشگاه
در طول برپائی نمایشگاه، همایش‌های متناسب با اهداف نمایشگاه بر اساس برنامه‌های مدون توسط شرکت‌کنندگان، مراکز آموزش عالی و افراد حقیقی و حقوقی دست اندرکار با حضور اندیشمندان و متخصصین برگزار خواهد شد. از عموم علاقمندان دعوت به عمل می‌آید که در این همایش‌ها شرکت فرمایند.