اهداف نمایشگاه و زمینه های مشارکت

مقدمــه
برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته، معرفی بخشی از توانمندیهای تولیدی، صادراتی و خدماتی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر بازارهای داخلی در بازارهای بین المللی نیز به شکل شایسته ای حضور پیدا کرده اند .
برندسازی، رقابت در تـولید، بـازاریابی و فـروش، پایداری در صـادرات محـصولات، مشتـری مداری نظام مند مزیت های نوینی است که دست اندرکاران این صنعت مهم از کارگاههای کوچک تا کارخانه های بزرگ بر آن اهتمام دارند.
تشکیل مراکز آموزشی و پژوهشی و ورود جوانان علاقمند به این عرصه و گسترش اطلاع رسانی در رسانه های تصویری و نشریات تخصصی علاوه بر ارتقاء سطح کیفی این صنعت امکان تعامل بین بخشی را نیز به نحو شایسته ای مهیا می نماید.
امیدواریم این نمایشگاه بتواند به بخشی از اهداف بلند مدت و به تمامی اهداف کوتاه مدت مورد نظر نائل آید.
اهداف نمایشگاه
• آشنایی تولیدکننـدگان و صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات با محصولات و ماشیـن آلات و تکنــولوژی ها وفناوری های نوین در صنعت طلا، جواهر، نقره ، سنگهای قیمتی و ساعت
• معرفی محصولات تولیدی و فناوری های داخلی
• دسترسی به سـلایق مصـرف کنندگان داخــلی و خارجی
• ایـجاد رقابت در تولید، صادرات و خدمات
• آشنایـی با چرخه صنعـت طـلا، جواهر، نقـره و سنگ های قیمتی
• (اکتشاف، استخراج، انتقال، فرآوری، طراحی و تولید، بسته بندی، عرضه و خدمات)
مشارکت کنندگان
• تولید کنندگان، صادرکنندگان و ارائـه دهندگـان خـدمات در صـنعت طلا، جـواهر، نـقره ، سنگهای قیمتی، ساعت و صنایع وابسته
• تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات، ابـزار آلات و تجهیزات مربوط به صنعت طلا جـواهر، نـقره ، سنگهای قیمتی، ساعت و صنایع وابسته
• اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های مـربوط به مـوضوع نـمایشگاه
• مراکز آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مـوضوع نمایشگاه
• دست اندرکاران در امر طراحی و اجرای دکـوراسیون مــراکز تولید و عرضه طلا، جواهر، نقره ، سنگهای قیمتی، ساعت و صنایع وابسته
• دسـت اندرکاران در امر ایمن سازی محـیط های تولید و فروش، اعم از سازه ، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
• تـولید کـننــدگان صنــــدوق های ایـمنی حــفظ و نگــهداری طــلا، جواهر، نــقره ، سنگهای قیمتی، ساعت و صنایع وابسته
• دست انـدرکاران در امر چــاپ و انتشــارات، نــشریات ، مطبوعات و سایــر رسانه های جمعی مربوط به موضوع نمایشگاه
• دست اندرکاران در بـخش اکتـشاف و استخراج معادن طلا، نقره، جواهر و سنگ های قیمتی
• کلیه دست اندرکارانـی که در پـروسه تولیـد و صــادرات محصـولات خود از طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی به عنوان بخش قابل توجهی از محصول خود استفاده می نــمایند.
• مؤسسـه های مالی و اعتبـاری و بیـمه ای و خدمـات رسانی مربـوط به موضوع نمایشگاه
• کلیه افراد حقیقی و حقوقی که موضوع اول فعالیت آنها مربوط به موضوع نمایشگاه می باشد.