هجدهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک

هجدهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک

زمان برگزاری:۶ الی ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران..

((.این رویداد به جهت شیوع ویروس کرونا در این تاریخ لغو و به فرصت بعد از وضعیت سفید موکول گردید))

بروشور>>>>

اولین نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی، مهندسی، صنعت احداث و انرژی، فناوری های نوین مسکن و ساختمان

اولین نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی، مهندسی، صنعت احداث و انرژی، فناوری های نوین مسکن و ساختمان

اسفند ماه ۱۳۹۹

تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

THE First International Export Exhibition Of Technical & Engineering Services Construction & Energy Industry Building New Technologies

۲۰۲۱ March

Tehran International Permanent Fairground

ششمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز ،صنایع و تجهیزات وابسته

ششمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز ،صنایع و تجهیزات وابسته

بهمن ماه ۱۳۹۹

تهران،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

THE 6 International Exhibition Of Airport. Airplane.Flight. Industries & Related Equipment

۲۰۲۱ February

Tehran International Permanent Fairground

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا،خدمات،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای
۱۴ الی ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

The 13 International Exhibition of Goods, Services, Store Equipment & Chain Stores
۲۰۲۰ ۴-۷January

Tehran International Permanent Fairground

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات خانه، رفاه خانواده و تأمین اجتماعی

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات خانه، رفاه خانواده و تأمین اجتماعی

۱۴ الی ۱۷ دی ۱۳۹۸ مصادف با ۴ الی ۷ ژانویه  ۲۰۲۰

تهران- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی

تلفن ستاد اجرایی: ۷۷۴۴۱۴۷۲- ۷۷۴۵۶۸۱۱ – ۸۸۶۹۲۱۲۱   – ۰۹۹۱۲۷۷۳۸۴۳  فاکس۷۷۴۵۷۳۰۵